Viktig informasjon om Takacat /Bruksanvisninger

klikk på bilder, så åpner det Takacat.eu sin nettside med masse teknisk info, som er ofte oppdatert.